vadovas

vadovas
2 vadõvas,smob. (2) LsB351, Rtr, ; D.Pošk, S.Dauk, N, M, Amb, L, LL166 1. LC1883,8, Š, PolŽ1226 kas vadovauja, yra atsakingas: Įstaigos vadõvas . Darbų vadõvas NdŽ. Mokslinis vadõvas 1. Patyręs vadõvas 1. Bajorų vadõvas – Rusijos imperijos bajorų luominės organizacijos pareigūnas LTEI166. Klasės vadovas sp. Eldijų vadovas I. Moterys tapo vadovėmis labdarybės srityje J.Jabl. Vadovai latvystės neužmiršta palyginti gyvenimą lietuvių su savuoju A1884,280. Ne kiekvienas rašytojas sugeba tapti savo kartos dvasiniu vadovu . Vai tu našle siratėle, aš tau būsiu užvadėlis, aš tau būsiu užvadėlis, tavo namų vadovėlis LLDIII367(Ldvn). | prk.: Mokslas ir šviesa tegul būna vadovu arba Mesiju V.Kudir. Meilė tėvynės tebūnie vadovu Mair. 2. vedlys: Medžiotojo ir gamtos globėjo etika sulaikė šūvį, kad nepaliktų viso būrio [šernų] jauniklių žiemai be motinos vadovės T.Ivan. Vadõvas tekys KII24.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • vadovas — vadõvas 2 dkt. Augalų̃ vadõvas (vadõvas augaláms paži̇̀nti) …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • vadovas — vadõvas 1, vadõvė dkt. Valstýbės vadõvas …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • vadovas — statusas T sritis profesijos apibrėžtis Asmuo, vadovaujantis institucijai. atitikmenys: angl. administrative manager; chief; head pranc. chef, m; directeur, m šaltinis Vadovai ir vadybininkai : trikalbis [lietuvių anglų prancūzų] aiškinamasis… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • vadovas — statusas T sritis Švietimas ir mokslas apibrėžtis Asmuo, padedantis mokytis. atitikmenys: angl. tutor pranc. conseiller d élèves, m; tuteur, m …   Aiškinamasis kvalifikacijų sistemos terminų žodynas

  • vadovas — 1 vadõvas sm. (2) 1. ŽŪŽ163, LTEXI615 knyga (ar jos dalis) vadovautis, žinynas: Garsų tarties vadovas KlK53,48. Vadõvas po Vilnių NdŽ. Ekskursijų vadõvas DŽ. Šeimininkės vadõvas NdŽ. Vadõvas augalams pažinti NdŽ. 2. NdŽ žr. 1 vedlys. 3. scom …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ūkio subjekto vadovas — statusas Aprobuotas sritis buhalterinė apskaita ir finansinė atskaitomybė apibrėžtis Juridinio asmens vadovas arba jo administracijos vadovas, arba išteklių ar mokesčių fondą administruojančio (jį tvarkančio) subjekto vadovas, arba ūkio subjekto …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • valiutos keityklos operatoriaus vadovas — statusas Aprobuotas sritis kredito ir finansų įstaigos apibrėžtis Valiutos keityklos operatoriaus administracijos vadovas, jo pavaduotojas, valdybos narys, jei valdyba sudaryta, arba asmuo, atsakingas už valiutos keityklos operatoriaus veiklą… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • statybos darbų vadovas — statusas T sritis profesijos apibrėžtis Asmuo, planuojantis statybos projektus ir jiems vadovaujantis. Jis įvertina statybos metodus ir būdus, atrenka pigiausius ir efektyviausius projektus, vadovauja statybos darbams ir juos kontroliuoja,… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • gyvulių produktyvumo kontrolės vadovas rajone — statusas T sritis veislininkystė ryšiai: žiūrėk – rajono gyvulių produktyvumo kontrolės vadovas šaltinis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. gegužės 11 d. įsakymas Nr. 3D 229 „Dėl Pieninių gyvulių produktyvumo kontrolės organizavimo… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • įmonės vadovas — statusas Aprobuotas sritis buhalterinė apskaita ir finansinė atskaitomybė apibrėžtis Įmonės administracijos vadovas, valdybos, stebėtojų tarybos narys, kitas asmuo, turintys teisę planuoti ir kontroliuoti įmonės veiklą, jai vadovauti ir (ar)… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”